Begrippen bij het perforeren
A Perforatievormen
Over het algemeen onderscheidt men 4 groepen:

1. ronde perforatie
perforatiegrootte = gatdiameter
2. sleuf perforatie - afgeronde hoeken
- rechthoekig
perforatiegrootte = sleuflengte en -breedte.
3. vierkante perforatie
perforatiegrootte = gatzijde
4. bijzondere, sierperforatie

B Steek/hartafstand gaten/deling
Dit is de afstand van de gaten, hart op hart gemeten.

C Perforatie-opstelling bij sleufgaten
Langlopend, dat wil zeggen lengte sleuf parallel met de plaatlengte kort- of dwarslopend, dat wil zeggen lengte sleuf parallel met de plaatbreedte.

D Looprichting - zeefrichting
Indien geperforeerde platen worden gebruikt om te zeven of te malen, is soms nadere opgave van zeef/maalgegevens nodig,
bijvoorbeeld: de richting waarin het product zich verplaatst over de zeef/maalplaat.

E Ongeperforeerde- of blinde rand
Hiermee wordt de niet geperforeerde rand tot het begin van de
eerste perforatierij aangegeven. Door het perforeren ontstaan oppervlaktespanningen. Door brede blinde randen worden deze spanningen groter, waardoor het vlakken van de platen moeilijker wordt.

F Braamzijde
Braam vormt zich aan de uitstampzijde van de plaat en is niet geheel te voorkomen. De gevormde braam is afhankelijk van de perforatie, dikte en materiaal.

In Europa hanteert men de zogenaamde ÒEuroperf-codeÓ;
deze code houdt in:

Eerste letter:
R = rond
C = vierkant
H = zeskant
LR = sleuf, langgat met afgeronde hoeken
LC = sleuf, langgat rechthoekig (carre)
Het getal achter deze letters geeft het gat aan in mm.

Tweede letter:
U = recht naast/boven elkaar
T = gelijkzijdige driehoekverdeling 600
Z = diagonaal-verdeling/verspringend
Doorlaatpercentage-formules

 

Ronde perforaties

- gelijkzijdige driehoekverdeling 90.7 (R/T)2
- vierkantverdeling * 78.6 (R/U)2

R = gatdiameter, T of U = hartafstand, steek

 

Vierkante perforaties *

- vierkantverdeling 100 (C/U)2
- rechthoekverdeling 100 C2/(UfixU2)

- verspringende opstelling 100 C2/(ZfixZ2)
U of Z = hartafstand, steek

* Deze formules zijn eveneens van toepassing indien de perforatie onder een hoek van 450 met de zijden van een rechthoekige plaat (zogenaamde diagonaal) zijn opgesteld.

 

 

Impressies
Leveringsvoorwaarden
Metaalketen Zuid